Yên Bái góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2023 | 2:39:23 PM

YênBái - Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), người dân đề nghị khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; có chính sách hỗ trợ tái định cư phù hợp và quan tâm đến đời sống của người dân bị thu hồi đất

Mạnh Cường – Thu Trang