Hơn 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2023 | 2:28:25 PM

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Hội đồng Sơ khảo Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 tổ chức họp nhằm thảo luận, thống nhất phương pháp thẩm định, chấm điểm, lựa chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023.

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chủ trì cuộc họp.
Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chủ trì cuộc họp.

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập.

Kế thừa kinh nghiệm và tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai có sự gia tăng cả về số lượng tác giả, tác phẩm, cơ quan báo chí dự thi, thể loại báo chí và chất lượng các tác phẩm tham dự giải. Theo đó, cuộc thi lần hai có hơn 620 tác phẩm báo chí của gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm dự giải, tăng cả số lượng tác phẩm và số lượng cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ nhất.

Nét mới của cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai không chỉ thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà báo ở các cơ quan báo chí trong cả nước, mà còn có sự tham gia của người nước ngoài và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hầu hết các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Theo dự kiến, sau khi hoàn thành chấm ở vòng sơ khảo, Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai sẽ tiến hành họp vào trung tuần tháng 4-2023 để thẩm định, xem xét, lựa chọn các tác phẩm đoạt giải. Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 sẽ được tổ chức vào dịp cuối tháng 4-2023.

(Theo QĐND)