Lương phóng viên, biên tập viên tăng như thế nào từ 1/7?

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2023 | 2:05:51 PM

Từ 1/7/2023 lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng, lương viên chức phóng viên, biên tập viên hạng I, II, III sẽ thay đổi như sau: