UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023: Quyết tâm, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/3/2023 | 5:33:29 PM

YênBái - Chiều nay - 30/3, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023 và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

Trình bày báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái trong quý I, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh: Với phương châm hành động "Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, 3 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I đạt 6,04%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Một số chỉ tiêu tăng trưởng khá như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,58%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,9%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,1%; số lượt khách du lịch tăng 27,6%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 54,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 747,1 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán tỉnh giao, bằng 85,9% kịch bản tăng trưởng quý I/2023... Văn hoá, xã hội được quan tâm chăm lo, các chính sách xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ công tháng tháng 4 và quý II năm 2023; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của Tỉnh uỷ, UBND, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành…

Nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để có được kết quả đáng khích lệ trong 3 tháng đầu năm 2023. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu đạt thấp để đảm bảo kết quả tăng trưởng

Đồng chí yêu cầu rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp; xây dựng, điều chỉnh các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II, để đảm bảo kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 6,95% thì tốc độ tăng trưởng quý II phải đạt khoảng 7,86%; phấn đấu đến hết 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. 

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Yên Bái, trong đó, các sở, ban, ngành tiếp tục bám sát các thành viên Hội đồng thẩm định theo ngành dọc để sớm lấy được ý kiến thống nhất về các nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung.  

Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4 làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 5/2023; tăng cường hoạt động, phát huy vai trò của các tổ công tác và ban chỉ đạo các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Cùng với nhấn mạnh những nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan.

Thông qua 5 dự thảo nghị quyết và quyết định

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Dự tháo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (chợ Yên Thịnh mới); Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Thu Trang - Đức Toàn