Quý 1/2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 2/4/2023 | 7:23:13 AM

Quý 1/2023, cả nước có 33.905 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 310.300 tỷ đồng.(Theo Vietnam+)