Thiết thực quan tâm đội ngũ giáo viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/11/2023 | 3:43:29 PM

YênBái - Những ngày đầu tháng Mười một, cử tri cả nước quan tâm, theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa các đại biểu với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV. Một nội dung rất được quan tâm trong thời điểm này chính là vấn đề thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024, đặc biệt đối với việc xếp lương cho đội ngũ giáo viên.

Hàng năm, các phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ tạo điều kiện cho các thấy cô giáo được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Hàng năm, các phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ tạo điều kiện cho các thấy cô giáo được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi của nhiều đại biểu về giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; cụ thể hóa chủ trương của Đảng về ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp; chính sách tiền lương đối với giáo viên mầm non; giải pháp cải thiện tiền lương của nhân viên trường học… 

Phải nói rằng, thời gian qua, vấn đề thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện đã thật sự trở thành mối quan tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và của đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học nói riêng. Nói là mối quan tâm rất lớn bởi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có chung mong muốn sống được bằng lương. 

Mục tiêu này đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định: "Tới đây, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, đặc biệt quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang, bảng lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp. Điều này là nhất quán. 

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các quy định về tiền lương, nhất là tiền lương mới và các phụ cấp, về dự kiến phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất đối với nhà giáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định”. 

Những thông tin tại nghị trường Quốc hội trong tháng Mười một về việc xếp lương cho đội ngũ giáo viên dường như có thêm ý nghĩa đặc biệt. Tháng Mười một có một ngày đặc biệt mà toàn xã hội hướng tới kỷ niệm là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tất nhiên, không chỉ riêng một ngày nào nhưng cứ đúng dịp kỷ niệm này, truyền thống "tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam tiếp tục được lan tỏa ngày càng sâu rộng, không ngừng nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn những người thầy và tôn vinh giá trị tốt đẹp của nghề giáo. 

Xã hội ở mỗi thời kỳ đều có những thay đổi phù hợp với tiến trình phát triển nhưng giá trị của nghề giáo, của người thầy thì mãi nguyên vẹn. Câu ca ngàn đời của dân tộc luôn thật sự sáng đẹp: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. 

Tình yêu này sáng đẹp bởi tình cảm kính trọng, quý mến, biết ơn người thầy của mỗi người cũng như ý thức chia sẻ, phối hợp, quan tâm để dạy dỗ con trẻ nên người, trưởng thành, sống có ích cho gia đình và xã hội. 

Nhìn ở góc độ vĩ mô, Quốc hội bàn luận, thống nhất và quyết định về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên đội ngũ nhà giáo đã thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn. 

Chủ trương này thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn, nói một cách khác là thể hiện tình yêu hết sức thiết thực dành cho những người thầy. Quan tâm đến thu nhập của đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học chính là quan tâm đến chất lượng cuộc sống của họ, giúp họ ngày càng chuyên tâm hơn, trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn, tâm huyết hơn với công việc dạy dỗ thế hệ tương lai của đất nước, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của toàn xã hội.

Nguyễn Thơm