Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2023 | 3:10:19 PM

YênBái - Trong thời gian qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần để năm 2023, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Năm 2023, toàn huyện Mù Cang Chải giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%, vượt 148 hộ so với kế hoạch.
Năm 2023, toàn huyện Mù Cang Chải giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%, vượt 148 hộ so với kế hoạch.


Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mù Cang Chải triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn các xã, thị trấn.


Trong năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã nghiệm thu, giải ngân 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 168 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho hộ nghèo.


Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mù Cang Chải đã mở được trên 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thông qua các lớp đào tạo nghề, nhiều chị em đồng bào Mông đã được tiếp cận với KHKT, nâng cao tay nghề.


 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải hỗ trợ cho vay 1.199 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với số tiền 72,6 tỷ đồng.


Từ  các nguồn vốn hỗ trợ, năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã có 367 hộ được hỗ trợ làm nhà; trong đó có  234 hộ làm nhà mới, 133 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Đến nay, huyện đã hoàn thành 363 nhà.

Mạnh Cường - Thanh Chi