Mù Cang Chải hoàn thành 363 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 8:45:11 AM

YênBái - Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Mù Cang Chải có kế hoạch làm nhà cho 367 hộ nghèo, hộ cận nghèo (234 nhà làm mới, 133 nhà sửa chữa).

Huyện Mù Cang Chải đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực hoàn thành 363 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Huyện Mù Cang Chải đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực hoàn thành 363 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Để đảm bảo kế hoạch và giúp các hộ sớm có nhà ở, huyện tăng cường tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền cấp cơ sở trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; kết hợp nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước với vận động sự ủng hộ của người dân, gia đình, dòng họ, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực xã hội để chương trình đạt kết quả.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ đã được thẩm định phê duyệt theo thứ tự ưu tiên đúng quy định, đảm bảo chất lượng. 

Nhờ vậy, đến ngày 1/12, huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành 366 nhà, trong đó có 230 nhà làm mới và 133 nhà sửa chữa. Cụ thể, thị trấn Mù Cang Chải hoàn thành  7 nhà, xã Nậm Có 13 nhà, Cao Phạ 38 nhà, Mồ Dề 50 nhà, Lao Chải 54 nhà, Kim Nọi 15 nhà, Zế Xu Phình 40 nhà….

Việc sớm hoàn thành Đề án hỗ trợ làm nhà, giải quyết cơ bản giải quyết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo các thiếu hụt về nhà ở và vệ sinh, thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Mạnh Cường