Thị xã Nghĩa Lộ: 188 công dân đủ điều kiện sức khỏe qua khám tuyển nhập ngũ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 4:22:46 PM

YênBái - Để lựa chọn 125 công dân (quân đội 100 công dân, công an 25 công dân) đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với HĐNVQS các xã, phường tổ chức thâm nhập 188 công dân đạt sức khỏe qua 2 vòng khám sơ tuyển theo quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự  phường Trung Tâm trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Trung Tâm trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Tại các gia đình công dân, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường đã gặp công dân, gặp gia đình trao đổi, nắm lý lịch. Qua đó, nắm bắt được hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để mọi người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ của  công dân khi nhập ngũ.

Qua thâm nhập, 100% công dân đều nắm bắt được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, bản thân các công dân và gia đình đều đồng thuận, tham gia tuyển quân. Các công dân đều hứa sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của trên, HĐNVQS thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành khám sơ tuyển 784 công dân của các xã, phường đảm bảo sâu kỹ, cẩn thận. 100% công dân đã được kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, thị lực, kiểm tra về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình… Qua khám sơ tuyển, trên 70% công dân đạt yêu cầu. Các xã, phường đã lựa chọn hơn 400 công dân có điều kiện đủ sức khỏe để tham gia khám sơ tuyển cấp thị xã. Kết quả, 188 công dân đã đạt đủ điều kiện về sức khỏe qua 2 vòng khám sơ tuyển theo quy định.

Theo đánh giá của HĐNVQS thị xã Nghĩa Lộ, chất lượng công dân năm nay cao hơn các năm trước. Qua khám tuyển đã có 22 công dân có sức khỏe loại 1, 106 công dân sức khỏe loại 2: 100% có phẩm chất chính trị tốt, 100% công dân là đoàn viên… HĐNVQS các xã, phường đã chủ động rà soát, số lượng, nắm bắt quản lý nguồn đến từng hộ gia đình công dân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 25, các công dân ở nhà, đi học nghề, chuyên nghiệp, công dân đi làm ăn xa…cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự để các công dân sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi. 

Minh Huyền