Thành lập Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 9:17:59 PM

YênBái - Ngày 8/12, tại thị xã Nghĩa Lộ, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái

Sau một quá trình chuẩn bị, Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái đã được thành lập với thành viên gồm 68 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia; trong đó, thị xã Nghĩa Lộ 27 doanh nghiệp, hợp tác xã; huyện Văn Chấn 21, huyện Trạm Tấu 7 và huyện Mù Cang Chải 13.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái nhằm vận động, tập hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ  tham gia sinh hoạt để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ của doanh nhân Việt Nam tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp; đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ nhau cùng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

Hội cũng sẽ là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa hội viên với các cơ quan Nhà nước; là cầu nối cho sự hợp tác và hội nhập về kinh tế, khoa học công nghệ và hợp tác kinh tế giữa các hội viên, các nhà đầu tư trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. 

Cùng với đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong Hội sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chế độ cho người lao động, cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được thành lập, Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái sẽ trở thành mái nhà chung; cầu nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh với với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển hội viên, góp phần xây dựng các huyện, thị phía Tây của tỉnh Yên Bái giàu mạnh và hạnh phúc.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội đã ra mắt với 21 thành viên. Ông Đào Xuân Thịnh  - Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Đạt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp miền Tây Yên Bái.

Văn Tuấn