40 hộ nghèo ở xã Lâm Thượng được nhận hỗ trợ máy nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2023 | 10:28:09 AM

YênBái - Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiêu sổ và miền núi năm 2023, sáng 20/12, tại xã Lâm Thượng (Lục Yên), 40 hộ nghèo trên địa bàn xã đã được trao hỗ trợ máy nông nghiệp để phát triển sản xuất.

Người dân vui mừng được nhà nước hỗ trợ máy nông nghiệp phát triển sản xuất.
Người dân vui mừng được nhà nước hỗ trợ máy nông nghiệp phát triển sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn xã Lâm Thượng đợt này là 593,3 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, vốn hộ gia đình thụ hưởng đối ứng 193,3 triệu đồng.

Đây là nguồn kinh phí được giao của UBND huyện Lục Yên về việc phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lục Yên năm 2023 (đợt 1).

Thủy Thanh