Đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2024 | 2:02:31 PM

YênBái - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) huyện Trấn Yên có 66 biên chế và lao động hợp đồng. Năm 2023, Công đoàn BQLDAĐTXD huyện đã phối hợp với đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động (VCNLĐ) và thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện...

Công nhân của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên cải tạo bồn hoa cây cảnh khu vực trung tâm huyện.
Công nhân của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên cải tạo bồn hoa cây cảnh khu vực trung tâm huyện.

Ông Lương Công Hiến - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BQLDAĐTXD huyện Trấn Yên cho biết: "Năm 2023, chúng tôi phát động sâu rộng phong trào thi đua và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 100% VCNLĐ đăng ký thực hiện. Đồng thời, thường xuyên quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với VCNLĐ như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nâng lương, thăm hỏi ốm đau… theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong dịp lễ, tết với nội dung và hình thức phong phú mang tính tuyên truyền, giáo dục có tác dụng khích lệ, động viên tinh thần; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh… giúp VCNLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. 

Trong công tác chuyên môn, đơn vị triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình được giao như thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 36 công trình; trong đó, 7 công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công. Cùng đó, đơn vị còn cung cấp dịch vụ công như: vệ sinh môi trường và xử lý rác thải; tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp tục ký cam kết giữ vệ sinh không xả thải trực tiếp ra suối, tránh ô nhiễm nguồn nước; quản lý, thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống với chiều dài 28,9 km; nâng cấp một số tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt đã xuống cấp và mở mới một số tuyến...; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92.1%. 

Các hoạt động của đơn vị đều được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng ý kiến đóng góp của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy quyền làm chủ của mỗi cá nhân; mọi nội quy, quy định của cơ quan đều được phổ biến đến từng VCNLĐ và vận động, nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Chi bộ, cơ quan đều bảo đảm tốt; thường xuyên quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đời sống vật chất, tinh thần VCNLĐ… 

Cùng đó, đơn vị tập trung lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 với 98 dự án có tổng mức đầu tư 641,2 tỷ đồng gồm: 36 dự án chuyển tiếp; trong đó, quyết toán 20 công trình và đã có 16 công trình được phê duyệt quyết toán xong, 21 công trình đã hoàn thành 100% khối lượng hiện trường, 2 công trình đang thi công và 46 dự án khởi công mới trong đó 9 công trình hoàn thành 100% khối lượng hiện trường; 16 công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Đồng thời, bước sang năm 2024, BQLDAĐTXD huyện đã phát động phong trào thi đua với các nội dung: xây dựng Chi ủy, tổ chức đảng, Công đoàn vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ VCNLĐ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động… 

Ông Nguyễn Quốc Đoàn cho biết thêm một số nhiệm vụ trọng tâm: "Năm 2024, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án đảm bảo tối thiểu đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% kế hoạch trở lên các dự án, công trình thuộc kế hoạch năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các quỹ đất năm 2024; tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và UBND các xã để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình chuyển tiếp và công trình thu hồi đất thực hiện mới theo đúng quy định; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và xử lý rác thải; phục vụ nước sinh hoạt thị trấn Cổ Phúc và các xã lân cận; quản lý và bảo dưỡng các tuyến đường được giao, bảo đảm giao thông thông suốt; quản lý và khai thác tốt chợ trung tâm thị trấn Cổ Phúc; quản lý và chăm sóc cây xanh thị trấn Cổ Phúc”. 

Với những nội dung phát động thi đua của đơn vị, Công đoàn BQLDAĐTXD huyện Trấn Yên sẽ cụ thể hóa nội dung qua Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong VCNLĐ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đảm bảo công việc, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của VCNLĐ trong mọi hoạt động; gắn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, VCNLĐ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho VCNLĐ… Đồng thời, thông qua phong trào thi đua kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là NLĐ trực tiếp làm việc, lao động sản xuất; phát hiện những gương tiêu biểu, những điển hình xuất sắc để nhân rộng trong đơn vị…

Trần Ngọc