Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2024 | 2:47:18 PM

YênBái - Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... là một trong những nội dung trong Kết luận số 811-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính là một trong những nội dung trong Kết luận số 811-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính là một trong những nội dung trong Kết luận số 811-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Ngày 20/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ký ban hành Kết luận số 811-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kết luận nêu rõ:

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, đặc biệt đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, bảo đảm chất lượng và giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Giao thông cơ bản thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội diễn ra sôi động, được quản lý và tổ chức đúng quy định, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm nếp sống văn minh, nhất là đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiêt kiệm, nghĩa tình; mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương, tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị của năm, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 188-CTr/TƯ ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, trọng tâm là các lĩnh vực sau: 

1. Tiếp tục triển khai bài bản, đồng bộ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(1) Khẩn trương cụ thể hóa Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Khẩn trương hoàn thành ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2024 trong tháng 02/2024.

(2) Quán triệt, cụ thể hóa và hoàn thành việc ban hành các chương trình, kế hoạch theo chương trình công tác của năm 2024 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

(3) Ban hành và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023.

(4) Khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị trước ngày 29/02/2024 theo Công văn số 6197- CV/BTCTW ngày 16/02/2024 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026- 2031 và phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời, ban hành kế hoạch và thực hiện bố trí, sắp xếp để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

(5) Triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm.

(6) Thực hiện tốt công tác dân vận; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo”; đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(7) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và cải cách tư pháp; quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(8) Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo; vận động các hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. 

(9) Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, công vụ, công chức. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả; luôn đồng hành với doanh nghiệp, người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024. Phối hợp thực hiện đánh giá các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, DTI năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế:

Các ban, sở, ngành, đoàn thể rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh... Trọng tâm là:

(1) Chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch của năm do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách, Kế hoạch giải ngân đầu tư công, Kế hoạch giảm nghèo, Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân,...

(2) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp phù hợp, bảo đảm nước tưới, vật tư, nguyên liệu đầu vào; hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân. Chỉ đạo các địa phương trồng rừng vụ xuân năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Kiểm tra bảo đảm an toàn, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa; chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, sai đối tượng, sai quy định, gây thất thoát nguồn lực của Nhà nước. 

Chủ động triển khai công tác xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2024, trọng tâm là Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023 và Kế hoạch xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2024.

(3) Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu năm; làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang khảo sát đầu tư, triển khai dự án đầu tư, sản xuất trên địa bàn; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực.

(4) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; nhất là các sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm tại các lễ hội văn hóa, du lịch.

(5) Khẩn trương ban hành Kịch bản thu ngân sách 2024 và Kế hoạch phát triển quỹ đất phục vụ thu ngân sách năm 2024. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án phát triển quỹ đất ngay từ đầu năm, bảo đảm không tạo áp lực cho những tháng cuối năm.

(6) Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công mới trong năm 2024. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Các đơn vị chủ đầu tư cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cầu, cống... vượt lũ Tiểu mãn năm 2024.

(7) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội:

(1) Kiểm tra, chỉ đạo việc vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt là tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm. 

(2) Tăng cường đảm bảo công tác y tế và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong mùa lễ hội. Làm tốt công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời điểm giao mùa.

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2024.

Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động sau Tết Nguyên đán, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, trong các doanh nghiệp, hợp tác xã. Kịp thời có phương án hỗ trợ khắc phục tình trạng người lao động bị mất, thiếu việc làm sau Tết, không để gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(4) Khẩn trương ban hành và thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Tổ chức làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông để sơ kết đánh giá hiệu quả công tác phối hợp thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

(5) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội sau Tết Nguyên đán theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

(6) Tăng cường nắm tình hình dân tộc, tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ, việc phức tạp, khiếu kiện đồng người, vượt cấp.

4. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:

(1) Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ giao nhận quân năm 2024, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu; triển khai kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh năm 2024. Triển khai hiệu quả công tác ra quân huấn luyện năm 2024 theo đúng kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

(2) Tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm; bảo đảm an toàn giao thông. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, khiếu kiện kéo dài.

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

YBĐT