Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Yên Bái tháng 2

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/2/2024 | 2:54:39 PM

YênBái - Sáng 23/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo viên Tỉnh ủy đã thông tin cụ thể về công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024; đồng chí Đặng Hải Sơn - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), báo cáo viên Trung ương đã thông tin nội dung cơ bản chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần bám sát Kế hoạch số 155 của Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2024 để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong thời gian tới; các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024…; tập trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Các ngành, địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Người; tuyên truyền, quán triệt và học tập Chuyên đề chỉ thị 05 năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cũng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai hưởng ứng các cuộc thi: Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024, nhất là tuyên truyền sâu rộng về việc tỉnh lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tổ chức đợt 2 giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Cùng đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 03 ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2023”. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và nhấn mạnh một số nội dung ngành tuyên giáo cần quan tâm tập trung triển khai nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Thu Hạnh