Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà hoàn thành cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 3:45:28 PM

YênBái - Kết thúc 2 đợt xả nước, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 549 triệu m³ nước về hạ du; sản lượng điện phát lên lưới là 40 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 549 triệu m³ nước về hạ du.
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 549 triệu m³ nước về hạ du.

Để đảm bảo điện phục vụ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã triển khai tới các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát thiết bị, khắc phục xử lý kịp thời, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng khi có lệnh huy động của Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Theo lịch chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tiến hành đổ ải, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện điều tiết nước hồ hợp lý, đảm bảo các tổ máy vận hành theo đúng phương thức đề ra, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo hiệu quả cao nhất trong 2 đợt xả - lấy nước tập trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô. 

Kết thúc 2 đợt xả nước (Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024. Đợt 2: từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024), Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả 548.873.800 m³ nước về hạ du và sản lượng điện phát lên lưới điện là 40.112.700 kWh, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thu Trang