Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long chủ trì Phiên họp thứ 29 Đảng đoàn HĐND tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 4:18:31 PM

YênBái - Chiều 27/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đã chủ trì Phiên họp thứ 29 Đảng đoàn HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự Phiên họp còn có các đồng chí thành viên Đảng đoàn, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. 

Trong tháng 2, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo các nghị quyết của HĐND tỉnh; các ban chuẩn bị các nội dung giám sát chuyên đề theo kế hoạch; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024.


Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tháng 2 của Đảng đoàn HĐND tỉnh tại Phiên họp.

Trong tháng 3, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến về nội dung, danh mục trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong chuẩn bị các dự thảo nghị quyết; tổ chức khảo sát thực tế tại một số đơn vị, địa phương phục vụ công tác thẩm tra; tổ chức đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Việc thực hiện một số chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh”; thực hiện tiếp công dân định kỳ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo quyết định thành viên đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề trên của HĐND tỉnh và kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024…


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024. Trong đó, cần rà soát kỹ lưỡng các nội dung của kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát bảo đảm sát với nội dung các nghị quyết và tình hình thực tế; trong quá trình tổ chức giám sát cần lựa chọn thời gian, địa điểm tránh chồng chéo với các đoàn công tác khác của Trung ương, của tỉnh đến làm việc tại địa phương.

Để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) của HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh tham mưu tờ trình trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về nội dung, danh mục trình Kỳ họp; xây dựng nội dung, chương trình và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Kỳ họp.

Các ban của HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các dự thảo nghị quyết; tổ chức khảo sát thực tế tại một số đơn vị, địa phương phục vụ công tác thẩm tra. Giao Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tham mưu xây dựng các văn bản liên quan, kế hoạch, nội dung, chương trình phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

Đồng chí cũng giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh hoàn thiện các nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, quyết định; xây dựng các kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, chuyển đơn và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Minh Huyền - Mạnh Cường