HĐND huyện Trạm Tấu tổ chức 70 cuộc giám sát các lĩnh vực cử tri quan tâm

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 11:38:50 AM

YênBái - Cùng với việc tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo định kỳ và các kỳ họp chuyên đề, thời gian qua, HĐND huyện Trạm Tấu đã tăng cường hoạt động giám sát tại cơ sở.

Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu giám sát việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 tại một số xã.
Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu giám sát việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 tại một số xã.

Trong 2 năm 2022 - 2023, HĐND huyện, Thường trực và các ban của HĐND các cấp của huyện Trạm Tấu duy trì tốt hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Theo đó, đã tổ chức 70 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển giao thông nông thôn, việc chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh các đơn vị trường học; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa…

Thời gian tới, Thường trực và các ban HĐND huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác quản lý một số chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Thanh Chi