Đảng bộ phường Cầu Thia "xây" Đảng mạnh từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 7:41:48 AM

YênBái - Căn cứ vào Kế hoạch số 73 của Thị ủy Nghĩa Lộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng bộ phường Cầu Thia đề ra 40 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng các chi bộ đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Thia trồng cây xây dựng tuyến đường văn minh đô thị ở tổ dân phố số 5.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Thia trồng cây xây dựng tuyến đường văn minh đô thị ở tổ dân phố số 5.

Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Cầu Thia có 25 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy Chi bộ được đánh giá là đã lãnh đạo tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã lãnh đạo tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận huy động nhân dân đóng góp kinh phí, công lao động đổ bê tông sân nhà văn hóa và xã hội hóa nguồn kinh phí, hiến đất mở mới, bê tông hóa 100% các tuyến đường nội tổ giúp nhân dân đi lại thuận tiện… 

Đồng chí Đồng Thị Dưỡng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 2 cho biết: có được kết quả như vậy, cấp ủy Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên; duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên và đề ra phương hướng, mục tiêu, tổ chức thực hiện sát với thực tế ở cơ sở; phát huy tính dân chủ trong Đảng; xây dựng, tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động; luôn lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị, đề xuất tới các cấp có thẩm quyền giải quyết...

Được biết, năm 2023, Đảng bộ phường Cầu Thia đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với thực tế địa phương và triển khai, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chỉ tiêu trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực được phân công cụ thể, chi tiết cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Qua đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương được tăng cường; kinh tế - xã hội duy trì ổn định với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; công tác tài chính, ngân sách; xây dựng đô thị văn minh được quan tâm, chú trọng; văn hóa - xã hội được quan tâm nâng cao về chất lượng... 

Đồng chí Bùi Xuân Vượng - Bí thư Đảng bộ phường cho biết: hầu hết cấp ủy các chi bộ đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm; tập trung chỉ đạo tổ dân phố và các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai tổ chức thực hiện; quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, ứng dụng sinh hoạt trên nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” từ tháng 8/2023 và dần đi vào nề nếp; có nhiều biện pháp quản lý đảng viên, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo kế hoạch... 

Theo đó, các chỉ tiêu đề ra đã được Đảng bộ phường triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; trong đó, có 20 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: thành lập 3/2 tổ hợp tác, đạt 150% kế hoạch; đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 100% kế hoạch; giảm 13/10  hộ nghèo và giảm 25/12 hộ cận nghèo; tỷ lệ dân số có thẻ bảo hiểm y tế: 95.77/96%, đạt 101% kế hoạch… 

Đặc biệt, 10/10 chi bộ được Đảng bộ phường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, Đảng ủy phường Cầu Thia cũng xác định còn một số chỉ tiêu đạt thấp và chưa hoàn thành kế hoạch đề ra như: thu ngân sách; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại một số chi bộ còn khó khăn cần phải thực hiện tốt trong thời gian tới... 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Thia xác định, tiếp tục chỉ đạo các các chi bộ tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên đến đảng viên và tuyên truyền đến nhân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên; tăng cường công tác "Dân vận khéo” trong vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội… là những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới.

 Trần Ngọc