Yên Bái thu nhận gần 560.000 tài khoản định danh điện tử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 4:24:41 PM

YênBái - Thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nổi bật là công tác thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tổ chuyển đổi số xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái xuống cơ sở kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người già yếu.
Tổ chuyển đổi số xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái xuống cơ sở kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người già yếu.

Tính đến hết tháng 2/2024, Công an tỉnh đã thu nhận gần 560.000 tài khoản định danh điện tử; trong đó, mức độ I là 102.734, mức 2 là 456.183. 

Với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân. Theo đó, có 9 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức I; 16 dịch vụ, tiện tích cho tài khoản định danh điện tử mức II.

Để nâng cao khả năng sử dụng thành thạo, hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNeID cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình hiểu và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID và lan tỏa trong cộng đồng; rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân…

Thanh Chi