Thực hiện Nghị quyết số 21 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2024 | 7:42:23 AM

YênBái - Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21 (NQ 21) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ trước khi diễn ra buổi sinh hoạt. Ảnh minh họa
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ trước khi diễn ra buổi sinh hoạt. Ảnh minh họa

Đây là nghị quyết quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ngay sau khi NQ 21 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hoàn thành mục tiêu mà NQ 21 đề ra; kết hợp với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhằm không ngừng nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm...

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm kế thừa, phát triển của Đảng,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban tổ chức cấp ủy cấp huyện cũng đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban thường vụ huyện, thị, thành ủy quan tâm việc tăng cường công tác phát triển đảng viên; thường xuyên chú trọng giáo dục, bồi dưỡng quần chúng có mục tiêu, lý tưởng, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Trong quá trình xem xét kết nạp người vào Đảng, luôn coi trọng chất lượng và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm kết nạp đảng viên mới cả về số lượng, chất lượng. Bên cạnh đó, đưa những người không còn xứng đáng về tư cách, phẩm chất đảng viên ra khỏi Đảng. 

Tại cơ sở, đồng chí Đỗ Thị Bích Hảo - Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Trấn Yên cho biết: nhà trường được huyện và ngành giáo dục huyện chọn xây dựng trường trọng điểm về chất lượng; do đó, bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung và giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Do đó, đại bộ phận cán bộ, giáo viên đều có phẩm chất, đạo đức tốt, có chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

Nhà trường quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, nên nhiều giáo viên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Riêng năm 2023, Chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của Chi bộ lên 24 đồng chí. Công tác Đảng được quan tâm đúng mức, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đổi mới, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng được thể hiện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường và địa phương. 

Đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy, năm 2023, bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên nêu gương tốt đạt trên 93%; trong năm, đã kết nạp 1.962 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được nghiêm túc triển khai thực hiện; nhiều tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật đã bị kiểm điểm nghiêm khắc; nhiều cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không thể hiện được ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được luân chuyển, điều động. 

Đặc biệt, những đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và cá biệt có những đảng viên vi phạm pháp luật đều bị cấp ủy cấp trên xem xét kỷ luật từ cảnh cáo đến xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy, nhất là các văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và không có chuyện làm qua loa, đại khái, nể nang, nhường nhịn giữa các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên trong từng chi, đảng bộ trực thuộc. 

Các cuộc kiểm điểm cuối năm diễn ra nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ và xây dựng; vì vậy, danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hoàn toàn xứng đáng, tạo ra động lực thi đua, phấn đấu trong năm tiếp theo. 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05.

Đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, nhất là công tác kết nạp đảng viên; tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp để lấy số lượng; đồng thời, phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cương quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật... Chỉ có vậy, việc thực hiện NQ 21 của Ban Chấp hành Trung ương mới thực sự đạt kết quả.

Lê Phiên