Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2024 | 4:03:47 PM

YênBái - Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia dự thi phải đảm bảo các điều kiện của Thể lệ cuộc thi, phải có tính khái quát cao, phản ánh sinh động, sâu sắc đặc trưng, bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống về mảnh đất và con người Yên Bình; Di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia hồ Thác Bà, Di tích quốc gia đền Thác Bà; những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đạt được sau chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển. Cùng với đó là niềm tin, niềm khát vọng về một huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Cuộc thi gồm 5 thể loại: ca khúc, ký sự, truyện ngắn, thơ, ảnh.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc; công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi.

Các tác phẩm tham gia Cuộc thi phải bám sát chủ đề, phản ánh phong phú, đa dạng mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương từ khi thành lập huyện (năm 1947) đến nay; có nội dung tư tưởng, giá trị cao về nghệ thuật; có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, xây dựng con người mới hướng tới chân, thiện, mỹ; những hy sinh, đóng góp trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc; cuộc vận đông chuyên dân xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà (giai đoan 1962-1970).

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi đến hết ngày 30/5/2024.


Thanh Chi