Yên Bái: Trên 330 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 3:30:49 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Trong 4 tháng đầu năm, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp, mở 7 lớp bồi dưỡng LLCT và chương trình sơ cấp LLCT cho trên 330 đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới.

Trong đó, Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái mở 1 lớp nâng cao nhận thức về Đảng cho đảng viên mới với 55 học viên, 1 lớp sơ cấp LLCT cho đảng viên mới với 49 học viên; Trung tâm Chính trị thị xã Nghĩa Lộ mở 1 lớp sơ cấp LLCT lồng ghép bồi dưỡng đảng viên mới cho 92 học viên, 1 lớp đối tượng Đảng cho 102 học viên; Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn mở 1 lớp sơ cấp LLCT kết hợp bồi dưỡng đảng viên mới cho 92 học viên; Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên mở 1 lớp sơ cấp LLCT lồng ghép bồi dưỡng đảng viên mới cho 80 học viên, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho 60 học viên đối tượng kết nạp Đảng.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước nâng cao trình độ LLCT cho các đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. 

Đức Toàn