Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/1/2023 | 8:12:28 AM

YênBái - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Yên Bái giới thiệu với bạn đọc các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp quan trọng này.

Chiều 9/12, các đại biểu biểu quyết thông qua 20 nghị quyết
Chiều 9/12, các đại biểu biểu quyết thông qua 20 nghị quyết

>> Nghị quyết số 43 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


>> Nghị quyết số 44 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp tỉnh quản lý

>> Nghị quyết số 46 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương

>> Nghị quyết số 47 về giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021

>> Nghị quyết số 48 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

>> Nghị quyết số 49 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

>> Nghị quyết số 50 về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 51 về quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 52 về việc quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

>>Nghị quyết 52 về thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

>> Nghị quyết số 54 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQHĐND ngày 31/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

>> Nghị quyết số 58 về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

>> Nghị quyết số 60 về quy định chính sách để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025

>> Nghị quyết số 63 về thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái

>> Nghị quyết số 64 về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 66 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

YBĐT

Các tin khác
Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo thống kê, xác định mức độ quan tâm của người dân, xã hội đối với từng nhóm vấn đề trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thể hiện qua số lượng ý kiến đóng góp

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 28/3.

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tự thỏa thuận với chủ sở hữu đất khi thu hồi

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vì Luật này tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao khi có nhiều nhà, đất; trường hợp miễn giảm; trường hợp áp dụng thuế bình thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục