Đảng bộ tỉnh Yên Bái kết nạp 3.899 đảng viên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2023 | 8:58:29 AM

YênBái - Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kết quả kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực.

Trao quyết định kết nạp cho đảng viên tại Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đảng bộ huyện Yên Bình.
Trao quyết định kết nạp cho đảng viên tại Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đảng bộ huyện Yên Bình.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.899 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, năm 2021 kết nạp được 1.944 đảng viên, năm 2022, kết nạp được 1.955 đảng viên. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Song song với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nổi bật là các đảng bộ huyện Văn Yên, Lục Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo như: Ban hành hệ thống mẫu biểu tổng hợp; mẫu nghị quyết, quyết định, bản kiểm điểm, bản nhận xét; mở các lớp tập huấn cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm hướng dẫn chi tiết, cụ thể về tiêu chí, quy trình để thực hiện được thống nhất, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc, khách quan, thận trọng, chặt chẽ trong việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Các cấp ủy, chi bộ trong toàn tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời động viên, đề cao ý thức tự giác của đảng viên, giúp đỡ họ phấn đấu sửa chữa, khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo cam kết. Việc sàng lọc đảng viên đã được chi bộ giáo dục, giúp đỡ đã được thực hiện một cách khách quan, thận trọng, chặt chẽ bảo đảm đúng trình tự. Qua đó, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Trong 2 năm 2021, 2022, đã có 273 đảng viên qua rà soát được các cấp ủy, tổ chức đăng đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng. Trong đó, năm 2021, cấp ủy có thẩm quyền đã phê duyệt 151 đảng viên trong danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Năm 2022, cấp ủy có thẩm quyền đã phê duyệt 122 đảng viên trong danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Đã có 138 đảng viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt công nhận sự tiến bộ và đưa ra khỏi danh sách cần theo dõi, giúp đỡ. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội gắn với thúc đẩy các cuộc vận động và phong trào thi đua tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên ổn định, chất lượng… 

Thanh Chi

Tags Yên Bái kết nạp Đảng phát triển đảng viên cấp ủy tổ chức đảng chi bộ Yên Bình

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục