Trấn Yên lan tỏa mô hình học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2022 | 1:49:42 PM

YênBái - Nhằm lan tỏa sâu rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai nghiêm túc Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt là chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Đồng bào các dân tộc huyện Trấn Yên tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Đồng bào các dân tộc huyện Trấn Yên tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2022, huyện Trấn Yên đã hoàn thành triển khai học tập, quán triệt bằng hình thức trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và trực tuyến đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức của 21 xã, thị trấn. 

Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 trong kỳ sinh hoạt chi bộ quý I; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề đến đội ngũ đoàn viên, hội viên và lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

Toàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất các nội dung về xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 và xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 

Đến tháng 6/2022, có 5.852 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân toàn khoá, đạt 99,04%. Duy trì nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 tại các chi bộ, bảo đảm 2 lần/năm. 

Qua đó, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình học và làm theo Bác tại địa phương. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. 

Bám sát các văn bản lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, huyện đã ban hành Kế hoạch "Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025”. 

Tiếp đó, triển khai rộng rãi việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến đến các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện. 

Căn cứ vào kết quả đăng ký của các cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, quyết định phê duyệt danh sách các tập thể, các nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh và cấp huyện. 

Đồng thời, hướng dẫn cấp ủy cơ sở các bước triển khai công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Nhờ đó, đến nay, huyện Trấn Yên đã có trên 1.000 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình ở cả 3 cấp. 

Nhằm sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ phụ trách xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Trong đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các xã, thị trấn và các chi, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phụ trách theo dõi, giúp đỡ công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân là thành viên, hội viên thuộc tổ chức của mình; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phụ trách theo dõi, giúp đỡ các tập thể, cá nhân thuộc Phòng quản lý… 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trong huyện quan tâm, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm 100% tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến đều phải có kế hoạch thực hiện được cấp ủy cơ sở xác nhận. 

Các chi, đảng bộ cơ sở nơi có các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình phải phân công người phụ trách gắn với kiểm điểm trách nhiệm của người được phân công; chú trọng làm tốt công tác gặp gỡ, động viên các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Ngoài ra, nhằm trực tiếp giúp đỡ các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình về mặt phương pháp, cách làm, Trấn Yên đã mạnh dạn mở các lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng nắm rõ các tiêu chí, từ đó xác định rõ quy trình xây dựng và các nhiệm vụ cần phải thực hiện để xây dựng thành công mô hình, điển hình.


Cán bộ, công chức xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Để lan tỏa những cách làm hay, những điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã phát động cuộc thi viết "Trấn Yên xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện. 

Thực tế việc nhân rộng các mô hình điển hình học và làm theo Bác ở Trấn Yên cho thấy, để đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tận dụng hiệu quả các hình thức tuyên truyền để lan tỏa rộng rãi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua các trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cấp cơ sở; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, Bản tin sinh hoạt chi bộ… 

Được biết, các bản tin này luôn duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các trang "Trấn Yên - đất bốn mùa xanh”; "Trấn Yên kết nối và chia sẻ” bảo đảm mỗi ngày đều đăng tải, chia sẻ 2 tin, bài về "tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”… 

Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện còn duy trì thường xuyên chuyên mục "Học tập và làm theo Bác” vào các ngày thứ 2 và thứ 3 các tuần trong tháng. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên luôn coi trọng và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, coi đó là một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. 

Cụ thể, trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tọa đàm và tuyên dương 40 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để động viên, khích lệ, lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Cùng với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, các cấp, các ngành trong huyện đã phát huy cao độ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình điển hình học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ.

Thanh Hương

Tags Trấn Yên mô hình học và làm theo Bác điển hình văn hóa con người

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục