Trấn Yên: Thôn kiểu mẫu làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/12/2022 | 1:57:47 PM

YênBái - Với cán bộ, người dân ở thôn 6 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dân thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Nhân dân thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiết - Bí thư Chi bộ thôn 6 trao đổi: Lấy cán bộ, đảng viên, người đứng đầu làm tấm gương; đồng thời, xác định sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định, từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu, Chi ủy thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về XDNTM kiểu mẫu. 

Quá trình XDNTM kiểu mẫu, Chi bộ và Ban Phát triển thôn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, điều hành, quản lý XDNTM kiểu mẫu có trọng tâm, trọng điểm và lấy dân làm gốc, vì lợi ích của nhân dân. Với tinh thần đó, nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp công sức, tiền của tham gia XDNTM kiểu mẫu. 

Thôn 6 có 117 hộ, 430 nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên của thôn là 280 ha. Thời gian qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch, cải tạo vườn, rừng và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế với chủ lực là trồng quế theo hướng hữu cơ. 

Toàn thôn hiện có 108 hộ trồng quế với diện tích khoảng 100 ha; trong đó, có 48 ha được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ để tạo ra sản phẩm hàng hóa chủ lực vươn ra thị trường quốc tế. Điển hình các hộ trồng quế cho thu nhập cao như hộ ông Trần Văn Việt, Trần Xuân Quyết, Trần Văn Hải, Vũ Quốc Việt, Lương Quang Đạt... 

Cùng với cây quế, người dân trong thôn còn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm với diện tích dâu 8,8 ha, sản lượng kén đạt từ 1.200 - 1.300 kg/ha. Cùng đó, thôn có tới 42 hộ kinh doanh trên các lĩnh vực: vận tải, cơ khí, nhôm kính, buôn bán hàng hóa… Đặc biệt, hiện nay ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây quế đã phát triển mạnh và đem lại thu nhập cao cho người dân. 

Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 58 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 90%, không còn hộ nghèo và đạt thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, đường nông thôn được mở rộng và bê tông hóa. Thôn duy trì tốt công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, định kỳ 2 lần/tháng và huy động toàn thể nhân dân tham gia quét dọn vệ sinh các tuyến đường tự quản, chăm sóc đường hoa và trồng cây xanh tạo mỹ quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thôn 6 lồng ghép trong tất cả các hoạt động và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hàng năm, Chi bộ thôn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đăng ký các việc học và làm theo Bác gắn với giải pháp và thời gian thực hiện. 

Để tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các lĩnh vực; phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”.

Từ việc nhân dân được tham gia bàn bạc công khai, minh bạch, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đưa ra đều nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao. Học và làm theo Bác, vì thế, trở thành việc làm thường xuyên, có chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu XDNTM kiểu mẫu. 3 năm liên tục thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa từ năm 2018 - 2020; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Thôn đã thành lập được 3 câu lạc bộ (CLB) gồm CLB nghệ thuật dân tộc, CLB dưỡng sinh và CLB gia đình hạnh phúc thu hút trên 80% người dân tham gia... 

XDNTM mang đến luồng sinh khí mới cho xã Đào Thịnh nói chung và thôn 6 nói riêng. Tự hào và vinh dự là thôn NTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 6 đang tiếp tục phát huy tinh thần noi gương Bác Hồ kính yêu để xây dựng quê hương theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Nguyễn Thu Phượng (Trung tâm TT&VH huyện Trấn Yên)

Tags Yên Bái Trấn Yên kiểu mẫu nông thôn mới

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục