Hiệu quả công tác cải cách hành chính ở Đại Lịch

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/6/2023 | 7:40:08 AM

YênBái - Những năm qua, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đại Lịch tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Đại Lịch tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Quá trình thực hiện CCHC, xã đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. UBND xã đã xây dựng chương trình lập quy nhằm cập nhật các quy định và xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn. 

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) tại trụ sở, công khai bộ thủ tục cấp xã, quy trình giải quyết đối với từng nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng chuyên môn. 

Qua đó, cải thiện mối quan hệ giữa UBND xã với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 6 tháng đầu năm, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 378 hồ sơ, chủ yếu các lĩnh vực: bảo trợ xã hội, hộ tịch, chứng thực... Trong đó, tiếp nhận trực tuyến 100 hồ sơ; 261 hồ sơ trực tiếp, dịch vụ bưu chính; từ kỳ trước 17 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt gần 95%, còn lại là đúng hạn và không có trường hợp quá hạn. 

Song song với đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được huyện Văn Chấn quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị hàng năm tiến hành đánh giá phân xếp loại công chức, viên chức, kê khai minh bạch tài sản; kịp thời giải quyết hiệu quả các chế độ chính sách tiền lương. 

Hàng năm, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của cấp trên. Tất cả các nội dung tập huấn đều được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt những công việc được giao. Việc đào tạo được chú trọng, trình độ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng. 

Song song với đó, việc thực hiện cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Chi ngân sách được thực hiện đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước, duy trì tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đảm bảo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh. 100% văn bản đi và đến được xử lý trên mạng qua hệ thống quản lý văn bản, quy trình xử lý văn bản đi, đến được thực hiện đầy đủ kịp thời. Ngoài ra, một số TTHC đã được thực hiện trên môi trường điện tử như: chứng thực, hộ tịch… 

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch cho biết: "Thời gian tới, xã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC thống nhất, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Ngoài ra, địa phương thực hiện CCHC đồng bộ, tăng cường nguồn lực cho CCHC. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Trần Minh

Tags cải cách hành chính Đại Lịch CCHC TTHC

Các tin khác

Sáng 7/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu minh bạch, công khai quá trình làm thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục