Yên Bái phấn đấu có thêm 27 địa phương cấp xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 10:21:18 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.
Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Tiêu chí quốc gia về y tế xã tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1300 của Bộ Y tế và Quyết định số 1453 của Bộ Y tế góp phần củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; xác định rõ trách nhiệm, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đồng thời huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng, duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, nhằm tăng cường củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 theo Quyết định số 1300 của Bộ Y tế. Nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, kiểm soát và đáp ứng với các dịch bệnh truyền nhiễm. Cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng đến người dân, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả các trạm y tế tuyến xã; tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới nổi khác. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Nội dung thực hiện gồm: công tác chỉ đạo điều hành; đổi mới công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn tại các trạm y tế; đảm bảo nhân lực cho trạm y tế; củng cố vật chất, trang thiết cho các bị trạm y tế; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thẩm định. Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại các huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo tuyến xã tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo bảng kiểm; xây dựng báo cáo đánh giá việc xây dựng và duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; lập tờ trình đề nghị công nhận đối với xã, phường, thị trấn xây dựng mới, đề nghị công nhận lần đầu năm 2024 nếu đủ điều kiện công nhận (hoàn thành trước ngày 15/10/2024). Ban Chỉ đạo tuyến huyện tổ chức phúc tra theo bảng kiểm và lập hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tính thẩm định (hoàn thành trước ngày 30/10/2024).

Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh thẩm định và tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh quyết định công nhận các xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (hoàn thành trước ngày 05/12/2024).

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 27 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030, lũy kế con số đạt  là 149 xã, phường, thị trấn (bằng 86,1%).

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã; củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp trong chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, trong đó có xây dựng và duy trì tiêu chỉ quốc gia về y tế xã; chủ động đưa chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế vào chương trình hành động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; tổ chức đánh giá, giám sát định kỳ và đột xuất.

Minh Huyền

Tags tiêu chí quốc gia y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân Sở Y tế

Các tin khác
Đảm bảo thuốc cho người bệnh tại cơ sở y tế.

Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư để thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Em bé chào đời còn nằm nguyên trong bọc điều.

Theo quan niệm dân gian, "đẻ bọc điều" được xem là điều may mắn, tốt lành và em bé sẽ được bảo vệ, che chở về sau.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa liên tiếp có các quyết định công bố, cấp mới và gia hạn gần 100 vaccine, sinh phẩm y tế, thuốc biệt dược gốc và thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa liên tiếp có các quyết định công bố, cấp mới và gia hạn gần 100 vaccine, sinh phẩm y tế, thuốc biệt dược gốc và thuốc có chứng minh tương đương sinh học để phục vụ nhu cầu đấu thầu, khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Mỹ vừa ghi nhận trường hợp bò sữa lây nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 sang người

Thêm một nông dân trại bò ở Mỹ được phát hiện mắc cúm gia cầm H5N1, làm dấy lên lo ngại vi rút này lây từ bò sang người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục