Yên Bái: Hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền biển, đảo

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/9/2022 | 7:47:23 AM

YênBái - Qua 3 năm thực hiện ký kết tuyên truyền về biển, đảo giữa Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái với Cục Chính trị Hải quân, có thể đánh giá, đây là một trong những giao ước hiệu quả nhất từ trước đến nay về công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân, thị xã Nghĩa Lộ trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân, thị xã Nghĩa Lộ trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự gặp gỡ thường xuyên, liên tục trao đổi, gắn bó giữa các bên nhưng những thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích thì vẫn có con đường riêng để đến với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn hướng về biển đảo thân yêu.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng Đoàn công tác số 4 cắt băng khánh thành bệnh xá trên đảo Sinh Tồn. Ảnh : Thanh Miền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh chủ động, tích cực tham mưu, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Trong đó, tiếp tục phối hợp với Cục Chính trị Hải quân triển khai thiết thực, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo. 

Cụ thể, năm 2022, công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về biển đảo tiếp tục được tăng cường. Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 58 về công tác tuyên truyền năm 2022. 

Trong đó, chỉ đạo, định hướng rõ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biển đảo; yêu cầu tiếp tục tăng cường, phối hợp có hiệu quả với Cục Chính trị Hải quân trong việc tuyên truyền biển, đảo theo chương trình đã ký kết; chỉ đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. 

Song song với đó, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc nhằm chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2022; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu chính thống, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về bảo vệ chủ quyền biển đảo; chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền cụ thể như: triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tổ quốc bên bờ sóng”; tiếp sóng chương trình Cầu truyền hình "Khát vọng đại dương xanh”… 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo được tiến hành thường xuyên, kịp thời, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của địa phương, đơn vị, với nhiều nội dung phong phú đa dạng, có sự đổi mới, phù hợp. 

Các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ đó, tăng cường cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa các nước có chung đường biên giới trên biển với Việt Nam. 

Đồng thời, đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân tặng bằng khen cho các đơn vị tỉnh Yên Bái có thành tích thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác tuyên truyền về biển đảo năm 2020.       

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tập trung chú trọng phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa, kết hợp với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên theo hướng tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... mang lại hiệu quả thiết thực. 

Tiêu biểu như, công tác tuyên truyền biển đảo được quan tâm thực hiện thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị báo cáo viên cấp ủy các cấp. Báo cáo viên Cục Chính trị Hải quân thông tin chuyên đề 1 buổi tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022 với 80 đại biểu tham dự; 1 buổi thông tin về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên tại Hội nghị báo cáo viên Thành ủy Yên Bái tháng 6/2022 cho trên 500 đại biểu; 1 buổi tại Huyện ủy Mù Cang Chải, kết nối tới 14 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện với tổng số trên 600 đại biểu. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Chính trị Hải quân trong việc cung cấp thông tin tình hình biển, đảo, các sự việc nhạy cảm, phát sinh ở biển Đông một cách kịp thời, hiệu quả đến đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy. Phát huy tốt vai trò được cấp ủy giao, từ đầu năm đến nay, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt trên 500 buổi thông tin cho trên 20.000 lượt người nghe… 

Bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh luôn chủ động đưa các nội dung về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bảo vệ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo vào các buổi tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Báo Yên Bái đến tay các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Thanh Miền

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các cấp tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 của Quân chủng Hải quân và lực lượng 47 của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị Hải quân tích cực triển khai nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trên không gian mạng. 

Hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên không gian mạng được chỉ đạo tăng cường, tận dụng lợi thế của Internet, mạng xã hội, động viên cán bộ, đảng viên tích cực chia sẻ thông tin chính thống về biển, đảo. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, phá hoại trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận, có sức lan tỏa rộng. 

Đến tháng 9/2022, có gần 1.000 bài viết trên fanpage "Tâm sáng” thu hút 3.252 lượt người theo dõi với trên 40.000 lượt tiếp cận mỗi tháng, trong đó có hơn 20 bài đăng tải, chia sẻ các tin, bài tuyên truyền về biển, đảo như: "Nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh với luận điệu sai trái”; "Thư gửi Trường Sa”; "Quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam thông qua hình ảnh đẹp, quảng bá du lịch”, Thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo… 


Các trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện như "Hoa Hướng Dương”, "Sắc màu Mù Cang Chải”, "Đất ngọc Lục Yên”, "Yên Bình ngày mới”... là những trang có hàng nghìn lượt theo dõi, mức độ tương tác cao, cũng là kênh tuyên truyền hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: "Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biển đảo và làm tốt công tác hậu phương với gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các hoạt động đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân miền núi và hải đảo, thiết thực nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái”.

Có thể thấy, năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến còn phức tạp, công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo vẫn được duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung, hoạt động đã ký kết có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực. 

Đây là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, góp phần đẩy mạnh, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn kết trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa 2 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân.

Thiên Cầm  

Tags Tỉnh ủy Yên Bái tuyên truyền Cục Chính trị Hải quân biển đảo chủ quyền Ban Chỉ đạo 35

Các tin khác
Quang cảnh buổi lễ phát động do Phường 12, TP Vũng Tàu tổ chức.

Sáng ngày 4/6/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên Hải đoàn 129 Hải quân tham gia lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) do Phường 12, TP. Vũng Tàu tổ chức với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 2/6, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) 6 tháng đầu năm 2023.

Tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa/ Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị/ Hội nghị hiệp đồng hậu cần bảo vệ chủ quyền biển, đảo/ Kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới/ Hải quân Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng…

Đảo Trường Sa lớn và cột mốc chủ quyền.

Bảo vệ Trường Sa, chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm là quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trang sử bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa đã được viết không chỉ bằng mồ hôi, công sức mà bằng cả máu; bằng sự can trường, dũng cảm, sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục