Yên Bái: Luân chuyển để cán bộ trưởng thành hơn

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 1:43:38 PM

YênBái - Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đến nay, Yên Bái đã xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ trẻ gồm những đồng chí có đức, có tài, uy tín, năng lực thực tiễn, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Mạnh Cường – Quyết Thắng