Yên Bái: Khu vực kinh tế tập thể tỉnh có 2 nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/6/2021 | 4:14:35 PM

YênBái - Khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái có 2 thành viên là nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Nữ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX - Nguyễn Thị Hương (người mặc áo vàng), Giám đốc HTX Dâu tằm Minh Tiến- Y Can, huyện Trấn Yên cùng các thành viên bên ruộng dâu tằm của HTX.
Nữ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX - Nguyễn Thị Hương (người mặc áo vàng), Giám đốc HTX Dâu tằm Minh Tiến- Y Can, huyện Trấn Yên cùng các thành viên bên ruộng dâu tằm của HTX.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái vừa thông báo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 56 đại biểu trúng cử. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh có 2 nữ đại biểu là: Giàng Thị Hoa, sinh năm 1995, dân tộc Mông, thành viên HTX Suối Giàng, huyện Văn Chấn, trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 11; đại biểu Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, Giám đốc HTX Dâu tằm Minh Tiến- Y Can, huyện Trấn Yên, trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 7.

Cử tri thuộc khu vực kinh tế tập thể của tỉnh tin tưởng 2 nữ đại biểu này cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của kinh tế tập thể, HTX nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. 

Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thành viên, người lao động và nhân dân, tích cực tổng hợp, phản ánh, đề xuất những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và việc phát triển kinh tế hợp tác đến HĐND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp.
                                                                       Hoàng Hà
(Liên minh HTX tỉnh Yên Bái)