Số phiếu và nơi trúng cử đại biểu Quốc hội của 17 Ủy viên Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/6/2021 | 9:25:40 AM

Trong 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vừa được công bố có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư.



(Theo Vietnam+)