Yên Bái phối hợp triển khai khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp VCCI năm 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/4/2022 | 2:34:23 PM

YênBái - Theo kế hoạch thời gian khảo sát từ 01/04/2022 đến 30/5/2022, hình thức thực hiện trực tuyến qua link https://vcci-erp.vn/yenbai. Kết quả từ Chương trình khảo sát là căn cứ thực tiễn quan trọng để đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ số của cộng đồng doanh nghiệp từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Các doanh nghiệp tập huấn về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái.
Các doanh nghiệp tập huấn về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Thực hiện việc khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI năm 2022 ngày 6/4/2022, UBND tỉnh Yên Bái có văn bản đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Báo Yên Bái, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện truyền tải thông tin và vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp. 

Trước đó vào  ngày 14/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01/CT- TTg về ‘Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” trong đó giao VCCI là đầu mối chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/8/2021 Chủ tịch VCCI ban hành Quyết định số 1210/PTM – TCCB về việc thành lập Tổ công tác về chuyển đổi số VCCI. 

Để triển khai nhiệm vụ được giao, VCCI tiến hành khảo sát diện rộng trên cả nước nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo, đề xuất những giải pháp với Chính phủ cũng như triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm sắp tới. 

Theo kế hoạch thời gian khảo sát từ 01/04/2022 đến 30/5/2022, hình thức thực hiện trực tuyến qua link: https://vcci-erp.vn/yenbai. Kết quả từ Chương trình khảo sát là căn cứ thực tiễn quan trọng để đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ số của cộng đồng doanh nghiệp từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, VCCI sẽ tổng hợp, phân tích và xây dựng báo cáo chung về tình hình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo sau khi hoàn thành sẽ gửi tới các cơ quan để tham khảo, hỗ trợ quá trình xây dựng và ban hành chính sách. 

Quang Thiều