Giáo dục tinh thần chiến thắng 30/4 cho thế hệ trẻ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2022 | 7:22:35 AM

YênBái - Chiến thắng mùa xuân năm 1975 đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, nhưng các thế lực thù địch vẫn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm bóp méo phủ nhận của chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta. Đặc biệt, chúng lợi dụng, đánh sâu vào tâm lý của tuổi trẻ để tuyên truyền những luận điệu sai trái, nhằm gây mất đoàn kết, dẫn đến "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh tổng thống ngụy (nay là Dinh Thống Nhất) - Ảnh tư liệu
11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh tổng thống ngụy (nay là Dinh Thống Nhất) - Ảnh tư liệu

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lập nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Một dân tộc nhỏ bé nhưng đã chiến thắng những đế quốc hùng mạnh, thống nhất trọn vẹn giang sơn. 47 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa song những kỷ niệm, ký ức về ngày 30/4 còn nguyên vẹn trong trái tim của cả dân tộc. 

Chiến thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc ta đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thế nhưng cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội, phản động lưu vong vẫn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm bóp méo phủ nhận của chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta. 

Đặc biệt, chúng lợi dụng, đánh sâu vào tâm lý của tuổi trẻ để tuyên truyền những luận điệu sai trái, phủ nhận về vai trò, vị trí về tiểu sử, sự nghiệp, tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như vai trò  to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm gây mất đoàn kết, dẫn đến "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Chính vì vậy, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ và phát huy giá trị tinh thần bất diệt của chiến thắng 30/4 cho thế hệ trẻ. 

Trong đó, cần làm tốt giáo dục truyền thống lịch sử, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, sát với từng đối tượng, đặc biệt là vạch trần những âm mưu thủ đoạn hòng chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ của các thế lực thù địch. 

Cùng đó, các cấp hội cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên nhằm bồi dưỡng, chăm lo, xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh và văn hóa con người Việt Nam, tuyệt đối không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Hơn nữa, tuổi trẻ hôm nay cần chủ động tự trang bị cho mình hành trang kiến thức và rèn luyện đạo đức, ý chí, có khát vọng, hoài bão để noi gương các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Văn Tuấn