Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thông báo mời thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2022 | 2:43:54 PM

YênBái - Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai trước 16h30 ngày 27/8/2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), tính cả thời gian chuyển phát đường bưu điện nếu đơn vị dự thi không nộp được trực tiếp.

Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.
Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

1. Tên dự án: Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

3. Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước có năng lực chuyên môn phù hợp.

4. Thời gian thực hiện dự kiến:

Mười lăm (15) ngày đăng tải thông tin mời dự thi, tính từ ngày 06/6/2022;

Năm (5) ngày đăng ký dự thi, tính từ ngày 21/6/2022;

Năm (5) ngày xét tuyển hồ sơ vòng một, tính từ ngày 26/6/2022;

Một ngày thông báo chính thức các đơn vị tư vấn dự thi vòng 2;

Sáu mươi ngày (60) là thời gian các đơn vị tư vấn thực hiện, tính từ ngày 27/6/2022 đến ngày 27/8/2022. 

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai trước 16h30 ngày 27/8/2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), tính cả thời gian chuyển phát đường bưu điện nếu đơn vị dự thi không nộp được trực tiếp.

6.  Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; nhiệm vụ thiết kế; thông tin quy hoạch; sơ đồ vị trí ..) tại địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) hoặc cung cấp file số qua địa chỉ Email.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật. Số điện thoại di động 0949.809.088, cố định 02163.854.376.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước) và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định của các địa phương khi đến liên hệ và nhận hồ sơ mời thi tuyển.