Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/6/2022 | 10:57:25 AM

YênBái - Mù Cang Chải phấn đấu hết quý II, tiến độ giải ngân đạt trên 50%; hết quý III đạt trên 75%, hết tháng 12/2022 đạt trên 95% và hết năm hoàn thành kế hoạch vốn.


Thành Trung - Quyết Thắng