Văn Chấn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 7:49:46 AM

YênBái - Những năm qua, huyện Văn Chấn triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên mọi lĩnh vực. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

Tại xã Gia Hội, Bộ phận Phục vụ hành chính công (PVHCC) được đầu tư khang trang, sạch đẹp, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Xã cũng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác CCHC đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. 

Cùng đó, xã đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính (TTHC) cấp xã; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu. Phòng tiếp dân cũng được bố trí gần nên người dân có thắc mắc đều được trả lời thỏa đáng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Gia Hội luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức, cá nhân. 

Chị Lò Thị Thiết, thôn Làng Kè, xã Gia Hội chia sẻ: "Trước đây, có việc phải đến xã làm TTHC tôi rất ngại, vì phải đi lại vài lần mới xong việc. Nhưng giờ thì nhanh, gọn, những thủ tục còn thiếu thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung ngay. Tôi rất hài lòng trước sự phục vụ tận tình, chu đáo của các cán bộ ở đây. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng UBND huyện Văn Chấn cho biết: "Để công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Kế hoạch tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Văn Chấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến các văn bản về thực hiện và đẩy mạnh công tác CCHC tới các cán bộ, công chức, viên chức và UBND các xã, thị trấn".

"Hàng năm, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện đơn giản hóa các TTHC trọng tâm, cấp thiết. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Thường trực HĐND huyện đều thành lập đoàn giám sát về CCHC; UBND huyện đưa nội dung CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá thi đua, khen thưởng với các tập thể, cá nhân…”. Ông Anh nói thêm.

Được biết, trong quý I/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 10/01/2022 về việc triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn; Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 10/01/2022 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022 tại bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã là 6.632 hồ sơ, đã giải quyết 6.632 hồ sơ; tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,98%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. 

Cùng với đó, huyện Văn Chấn còn thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đến nay, bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xã đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thực hiện TTHC của người dân, được tổ chức và cá nhân đánh giá hài lòng với tỷ lệ đạt 100%. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc lập sổ theo dõi, phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả; thành lập và kiện toàn bộ phận PVHCC cấp xã theo đúng quy định, ban hành quy chế hoạt động của bộ phận. 

Tổng số TTHC hiện đưa vào giải quyết tại bộ phận PVHCC cấp huyện đến nay là 411 TTHC; số TTHC hiện đưa vào giải quyết tại bộ phận PVHCC cấp xã đến nay là 119 TTHC. Cùng với đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính... 

Điều này đã tạo ra những bước đột phá trong công tác triển khai và thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Quang Thiều