Ký kết hợp tác tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai qua bưu chính công

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2022 | 5:49:02 PM

YênBái - Chiều 27/7, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, hai bên nhất trí cùng hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển phát luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố đến tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn tỉnh. 


Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường và Bưu điện tỉnh Yên Bái ký kết hợp tác. 

Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai qua dịch bưu chính công sẽ tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. 

Hoài Văn