Yên Bái tập trung vốn triển khai 17 dự án giao thông trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2022 | 1:58:06 PM

YênBái - Theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 26 dự án, công trình trọng điểm (tổng mức đầu tư dự kiến là 212.647 tỷ đồng).

Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường Điện Biên - Yên Ninh (Thành phố Yên Bái).
Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường Điện Biên - Yên Ninh (Thành phố Yên Bái).

Trong đó có tới 17 dự án, công trình phát triển hạ tầng giao thông (tổng mức đầu tư dự kiến là 8.998 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 65,4% danh mục các dự án trọng điểm và chiếm 71,15% tỷ lệ vốn dự kiến đầu tư cho các công trình trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Một số dự án trọng điểm khác cũng được chuẩn bị khởi công trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Để tập trung nguồn vốn triển khai thực hiện  các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, theo Sở Giao thông Vận tải, cần thực hiện nhiều giải pháp, như: quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường nội lực, tạo ra các nguồn thu ngân sách bền vững để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm tạo tính lan tỏa là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường quản lý đầu tư công; bám sát phương án phát triển mạng lưới giao thông trong quy hoạch tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đang xây dựng) để xác định các dự án trọng điểm cần ưu tiên đầu tư và kêu gọi đầu tư…
Thu Hạnh