Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng mạnh về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/8/2022 | 7:46:29 AM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong 3 năm qua, hoạt động của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình trồng dưa mỹ tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình trồng dưa mỹ tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Cùng với đó, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo và tự quản, nhân dân các địa phương đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Với vai trò chủ trì triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân trong tỉnh hiến trên 1.000 ha đất, ủng hộ trên 320,3 tỷ đồng tiền mặt, đóng góp trên 261.300 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình công cộng; thành lập mới và duy trì 250 mô hình phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ những kết quả đạt được đã góp phần đưa số xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh đến tháng 5/2022 lên 88 xã, trong đó có 16 xã đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện nghị quyết và chủ trương của tỉnh về xây dựng tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố, đến nay, MTTQ các cấp đã thành lập và duy trì trên 3.147 tổ tự quản/ 1.356 thôn (bản), tổ dân phố. Hoạt động của các tổ tự quản đã phát huy hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tự quản của nhân dân. 

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 708/1.415 tổ tự quản đạt tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc. 

Đối với công tác vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, hàng năm, Ủy ban MTTQ - Ban vận động "Quỹ vì người nghèo” các cấp đều tổ chức phát động quyên góp ủng hộ. Theo đó, 3 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã huy động được trên 87,4 tỷ đồng (trong đó Quỹ "Vì người nghèo” các cấp huy động được trên 56,4 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội huy động được gần 31 tỷ đồng). 

Nhờ có nguồn lực này, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.224 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 31,5 tỷ đồng; hỗ trợ 659 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, tặng quà gần 5.000 lượt đối tượng nghèo với tổng kinh phí trên 19,3 tỷ đồng… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh hàng năm từ 4 - 5%/năm. 

Đối với việc triển khai CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành thành viên Ban chỉ đạo CVĐ tổ chức gần 3.500 cuộc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất, làng nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương, thu hút gần 300.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 21 phiên chợ, hội chợ đưa hàng về nông thôn. 

Hiện tại, toàn tỉnh đã xây dựng được 9 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của địa phương; 138 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. CVĐ đã góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của nhân dân và người lao động, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng thương hiệu Việt và phát triển thị trường nội địa. 

Đối với việc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì phối hợp tổ chức 6.180 hội nghị tiếp xúc cử tri, với gần 21.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. 

Qua tổng hợp, có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp. Tham gia giám sát, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức 1.258 đoàn giám sát. Sau giám sát có 4.986 ý kiến, kiến nghị của các đoàn giám sát được tiếp thu giải quyết. Về công tác phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã phản biện bằng hình thức gửi văn bản đối với 65 văn bản và tổ chức 20 hội nghị phản biện. 

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: "Phát huy kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn địa phương, giai đoạn 2022 - 2024, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; triển khai có hiệu quả các phong trào, CVĐ, nhất là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Hồng Oanh