Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 5 tháng cuối năm 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2022 | 3:42:07 PM

YênBái - Chiều 16/8, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Quyết định công bố xếp hạng chỉ số CCHC của UBND xã, phường năm 2021, triển khi nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2022.

Năm 2021, kết quả xác định Chỉ số CCHC thành phố Yên Bái đạt 95,44/100 điểm (tăng 4 điểm so với năm 2020), là năm thứ 3 dẫn đầu trong khối huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành đạt 13/14 điểm; xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đạt 6,5/7 điểm; cải cách thủ tục hành chính đạt 12,25/12,5 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 5/5 điểm; cải cách chế độ công vụ đạt 7/7 điểm; cải cách tài chính công đạt 6/6 điểm. 

Tại Hội nghị cũng đã công bố xếp hạng chỉ số CCHC của UBND xã, phường năm 2021. Đây là năm thứ 2 thành phố thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã. Theo đó, thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC. Kết quả chỉ số CCHC xã, phường năm 2021 đã bước đầu trở thành công cụ quản lý quan trọng, phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Kết quả, phường Yên Ninh đứng thứ nhất trong khối xã, phường của thành phố. 


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc: Thành phố sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu khi tiếp nhận và trả kết quả công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Yên Bái phấn đấu năm 2022, Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND thành phố quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2021; thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch của thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu khi tiếp nhận và trả kết quả công việc của người dân, doanh nghiệp. 

Cùng với đó tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố, xã, phường; tăng cường, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả máy đánh giá sự hài lòng; tích cực tuyên truyền việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3, 4; rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phù hợp với yêu cầu thực tiễn khi vận hành hoạt động của bộ phận. 

Tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích theo Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công vụ…Nhân dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021 (ảnh trên) và có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025”.

Thu Trang - Mạnh Cường