Yên Bái triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2022 | 3:42:30 PM

YênBái - Sáng 16/8, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2022.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" triển khai tại 23 xã vệ sinh toàn xã và vệ sinh toàn xã bền vững trên địa bàn 6 huyện, thị xã gồm huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ. 

Chương trình triển khai 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; Vệ sinh nông thôn; Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá.

Năm 2021, Chương trình đã hỗ trợ xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu 1.860 nhà tiêu hộ gia đình đạt 100% kế hoạch, trong đó huyện Văn Chấn 400 cái, Văn Yên 200 cái, Lục Yên 200 cái, Yên Bình 200 cái, Trạm Tấu 450 cái, Mù Cang Chải 200 cái, thị xã Nghĩa Lộ 60 cái. Tiểu hợp phần 2 hoàn thành nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh tại 12 trạm y tế. 

Về hoạt động truyền thông thay đổi hành vi ở các cấp, chương trình đã tổ chức 1 lớp tập huấn cấp tỉnh cho 20 giảng viên nòng cốt cấp huyện, 8 lớp tập huấn cấp huyện cho 264 cộng tác viên thôn bản, cán bộ xã, 7 lớp tập huấn cho 116 cửa hàng tiện ích, thợ xây, cộng tác viên bán hàng.

Đồng thời, truyền thông trên loa truyền thanh xã 460 lần, cấp tỉnh giám sát hỗ trợ 48 xã, cấp xã giám sát hỗ trợ 65 thôn bản; lập mới và cập nhật 65 bản đồ vệ sinh thôn bản tại 2 xã chuyển tiếp; tổ chức 120 cuộc họp thôn với 4.793 người tham dự; thăm 2.600 lượt hộ gia đình. 

Kết quả kiểm đếm hiện trường tại 13 xã "Vệ sinh toàn xã" bền vững, 13/13 xã đạt tiêu chí duy trì. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt 99,47% tại hợp phần 2 và hợp phần 3.

Năm 2022, Chương trình đề ra mục tiêu triển khai can thiệp nhằm đạt vệ sinh toàn xã bền vững sau 2 năm tại 5 xã thuộc huyện Văn Yên; vận động xây dựng, cải tạo 2.313 nhà tiêu tại 150 xã nông thôn, trong đó Chương trình hỗ trợ 1 phần kinh phí xây dựng 1.436 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai chương trình, giám sát hỗ trợ các tuyến, duy trì hỗ trợ mô hình kinh doanh, cửa hàng tiện ích, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Bích Thúy (Trung tâm KSBT tỉnh)