UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2022 | 2:27:04 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số: 2722/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và triển khai BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Báo Đáp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa
Nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Báo Đáp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023.

Trong đó, BHXH tỉnh tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, hướng dẫn việc mua thẻ BHYT theo hướng có lợi nhất cho người dân; phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, chú trọng nhóm người là nông dân, lao động khu vực phi chính thức (tiểu thương, lao động tự do…). 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địabàn tỉnh triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2022-2023, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT và được chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT, trong đó có nhóm đối tượng là HSSV.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc rà soát, xác nhận hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo điều kiện cho người dân thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hưởng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT theo quy định...

Dưới đây là nội dung công văn:
YBĐT