Nỗ lực tập luyện vì niềm tự hào Xòe Thái

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2022 | 8:22:25 AM

YênBái - Những ngày này, cả thị xã Nghĩa Lộ rộn rã trong tiếng nhạc Xòe, chiêng trống. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa - niềm tự hào của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.


Các nghệ nhân, diễn viên hăng say tập luyện với mong muốn Lễ hội mang lại ấn tượng với du khách gần xa.


Thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 2.022 người tham gia màn đại xòe.Minh Huyền - Mạnh Cường