Giá trị điệu xòe Thái

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2022 | 3:47:58 PM

YênBái - Đối với cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, xòe Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. Nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, một lần nữa khẳng định gia trị bản sắc văn hóa độc đáo của loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng này.

(Theo VTV)