UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định điều kiện xét chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 2:51:57 PM

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định số 1739/QĐ-UBND về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới; thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Người dân xã Bảo Hưng tự tháo dỡ hàng rào, hiến đất để mở rộng mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh minh họa
Người dân xã Bảo Hưng tự tháo dỡ hàng rào, hiến đất để mở rộng mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh minh họa

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/10/2022, Quyết định này yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Dưới đây là nội dung các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1739: