Yên Bái ban hành kế hoạch về thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/10/2022 | 6:08:02 PM

YênBái - Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số: 211/KH-UBND Triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ và người dân tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Ảnh minh họa
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ và người dân tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan phải xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, cập nhật kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Mục tiêu đặt ra là, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm tăng tỷ lệ tham gia của các nhóm đối tượng còn lại. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đi đến khám chữa bệnh.

Quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích quỹ bảo hiểm y tế, giảm tối đa chi phí chi tiêu y tế trực tiếp từ túi tiền của cá nhân, gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Dưới đây là toàn văn kế hoạch:


YBĐT