Trấn Yên chú trọng phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 7:50:07 AM

YênBái - Trong 5 năm trở lại đây, Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên đã kết nạp được trên 1.000 đoàn viên mới, thành lập mới được gần 20 tổ chức công đoàn ngoài nhà nước; hàng năm có 85% công đoàn cơ sở (CĐCS) trở lên khu vực nhà nước và 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh…

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Trấn Yên tặng quà tết cho người lao động Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Trấn Yên tặng quà tết cho người lao động Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn huyện.

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên và 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động có tổ chức công đoàn, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Trấn Yên đã xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu của tổ chức công đoàn, đồng thời, là một trong những giải pháp hữu hiệu trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước…

LĐLĐ huyện đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền thực hiện nghị quyết công đoàn cấp trên tới các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập CĐCS, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn và rà soát danh sách đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. 

Từ đó, báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về những doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; gặp gỡ chủ sử dụng lao động và tiếp cận với công nhân trong các doanh nghiệp để nắm thêm thông tin về đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân cũng như nhu cầu, nguyện vọng, những hiểu biết của họ về tổ chức công đoàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền tới người lao động (NLĐ) và hướng dẫn quy trình thành lập CĐCS; phối hợp với chủ sử dụng lao động, tổ chức ra mắt CĐCS… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, LĐLĐ huyện cũng gặp phải không ít khó khăn. 

Để giải quyết những khó khăn đó, Thường trực, ban lãnh đạo Liên đoàn đã thực hiện những giải pháp hết sức tích cực như: tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành của huyện có liên quan đến doanh nghiệp; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn có doanh nghiệp trong việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước. 

Trên cơ sở chương trình phối hợp hàng năm giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh và Thường trực Huyện ủy Trấn Yên, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Cơ quan Tổ chức Nội vụ tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng và ban hành kế hoạch về phát triển tổ chức Đảng và tổ chức công đoàn trong đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2025 - 2030. 

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã triển khai việc khảo sát, điều tra, thống kê tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp chưa có CĐCS trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với chủ doanh nghiệp, LĐLĐ huyện tiến hành gặp gỡ giao lưu, vận động, thuyết phục để chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn…

Trong 5 năm trở lại đây, LĐLĐ huyện Trấn Yên đã kết nạp được trên 1.000 đoàn viên mới, thành lập mới được gần 20 tổ chức công đoàn ngoài nhà nước; hàng năm có 85% CĐCS trở lên khu vực nhà nước và 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh… 

Đó thực sự là kết quả hết sức đáng mừng, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực. Đặc biệt, huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp thu được khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại tiên tiến, xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng tích luỹ cho ngân sách Nhà nước, có ý nghĩa then chốt trong giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân địa phương…

Thiên Cầm