Yên Bái: “Đi trước, đón đầu”, chủ động thông tin trên không gian mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/10/2022 | 7:36:20 AM

YênBái - Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 70 trang thông tin điện tử do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thiết lập; 25 trang thành viên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 28 trang thông tin điện tử tổng hợp; hệ thống 23 trang fanpage đang tích cực hoạt động đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của báo chí trong cung cấp thông tin chính thống và định hướng kịp thời những vấn đề quan trọng, nhạy cảm.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tháng 5/2022 đã chia sẻ nhiều giải pháp trong đấu tranh trên không gian mạng.
Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tháng 5/2022 đã chia sẻ nhiều giải pháp trong đấu tranh trên không gian mạng.


Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu xuất hiện và phát tán trên mạng xã hội. Chính vì vậy, mạng xã hội cũng là trận địa quan trọng để triển khai tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trực tiếp, kịp thời, hiệu quả nhất.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 1 website, 18 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện; hơn 1.200 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở Đoàn. 

Việc duy trì các kênh thông tin này còn là nơi "giải độc” thông tin với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đồng thời phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch. 

Trong 2 năm qua, riêng 2 fanpage chính thống do Tỉnh đoàn quản lý đã đăng tải trên nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp. Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ) Nguyễn Thị Diện chia sẻ: "Qua tiếp cận các thông tin qua hệ thống thông tin, nhất là trên mạng xã hội của Đoàn thanh niên đã giúp tôi nâng cao nhận thức của bản thân, có những định hướng về tư tưởng chính trị đúng đắn cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho ĐVTN trên địa bàn, giúp các bạn có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, cuộc sống”. 

Cấp ủy các địa phương cũng rất chú trọng chỉ đạo việc sử dụng các mạng xã hội trong công tác tuyên truyền định hướng dư luận và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo 100% cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện thiết lập và sử dụng trang fanpage, facebook để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa thông tin tích cực về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân… 

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện còn có thành viên tham gia quản trị viên, biên tập viên một số fanpage của cá nhân trên địa bàn huyện có đông người theo dõi để tranh thủ trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin chính thống phục vụ công tác đấu tranh phản bác. 

Thành ủy Yên Bái ngoài việc chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thành lập 39 trang facebook và 440 nhóm zalo để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị còn chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết, phân biệt thông tin chính thống và thông tin không chính thống để chủ động phòng tránh; không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như like, share, bình luận, cổ vũ các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng… 

Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 70 trang thông tin điện tử do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thiết lập; 25 trang thành viên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 28 trang thông tin điện tử tổng hợp; hệ thống 23 trang fanpage đang tích cực hoạt động (14 trang fanpage cấp tỉnh và 9 trang fanpage cấp huyện) đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của báo chí trong cung cấp thông tin chính thống và định hướng kịp thời những vấn đề quan trọng, nhạy cảm. 

Đặc biệt, trước một số vụ việc nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các lực lượng trong hoạt động đăng tải thông tin. Hằng tháng, tiến hành đăng tải khoảng 1.800 tin, bài, ảnh có nội dung tuyên truyền, định hướng, từ đó, "đi trước đón đầu”, chiếm được lợi thế chủ động thông tin trên mạng xã hội. 

Ngày 27/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2025” với hệ thống các mục tiêu, giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực trên mạng xã hội và việc tăng cường xây dựng lực lượng để tuyên truyền, quản lý, kiểm soát thông tin, đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội. Các giải pháp đó sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt hiệu quả tích cực. 
Thu Hạnh