UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022 | 8:52:35 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 3995/UBND-VX về việc tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Salon Thạch Anh Cương, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ làm tóc và các sản phẩm chăm sóc tóc bắt kịp xu hướng mới. Ảnh minh họa
Salon Thạch Anh Cương, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ làm tóc và các sản phẩm chăm sóc tóc bắt kịp xu hướng mới. Ảnh minh họa

Theo công văn, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở thẩm mỹ, đảm bảo hoạt động thẩm mỹ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  Sở Y tế tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ hợp pháp, không để xảy ra hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; công khai danh sách các cơ sở thẩm mỹ đã có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật thẩm mỹ để người dân biết, lựa chọn, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh công khai danh sách các cơ sở thẩm mỹ không phép, cơ sở vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thẩm mỹ đang hoạt động nhưng không gửi Sở Y tế văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ hoặc vượt quá phạm vi cho phép của cơ sở thẩm mỹ; kiên quyết không để hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hành nghề quá phạm vi cho phép xảy ra trên địa bàn quản lý; nội dung kiểm tra ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật khi hành nghề còn tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo trái phép.

Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông: Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ trên các hình thức, nền tảng phương tiện thông tin. Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ.  
       
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn; gửi danh sách về Sở Y tế, Công an tỉnh Yên Bái trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp (Sở Y tế Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/12/2022).

Dưới đây là nội dung chi tiết công văn số 3995/UBND-VX:YBĐT